Anonim Hosting ve Anonim Domain - Alan Adı
Türk Host, TürkHosterT�rhHoster Twitter
Ana Sayfa TurkHostDomain Türk HostHosting Turk Host WebspaceDestek Sistemi Turk Host
Türk Host - TürkHoster - Ne Mutlu Türküm diyene

 

 

 

 

 

MediaOn karaboga Net Group Türk Hoster
Hemen Satin al - TürkHoster Türkhoster kimdir

Whois Privancy - Whois Protection - Gizli Kayit

Cluster Hosting Uptime yüzde yüz

Server Lokasyon Türkiye Istanbul Ankara mediaon.be karaboga.net Datacenter

 

 

Servis-Sartları.

 

ANLAŞMANIN TARAFLARI

1. Bu anlaşma, karaboga Net Group ile, karaboga Net Group ’dan alan adı hizmeti, web hizmeti, server barındırma web tasarımı gibi hizmetleri almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Bu anlaşma karaboga Net Group ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, karaboga Net Group'un bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayamaz ya da satamaz.

VERİLECEK HİZMET

3. Bir internet hizmetleri grubu olarak karaboga Net Group, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, karaboga Net Group'un sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.

4. Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

(a) Web Alanı: karaboga Net Group'un sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

(b) Elektronik Posta: karaboga Net Group tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. karaboga Net Group , MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

(c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve karaboga Net Group'un sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.
(d) Alan adı: MÜŞTERİ, karaboga Net Group'a internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını karaboga Net Group, alacak ve MÜŞTERİ'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.
(e) Server Barındırma: Server barındırma konusunda karaboga Net Group Müşteriye siparişi doğrultusunda çözüm ortağı tarafından bir server temin eder. Bu server içerisine kurulacak yazılımlardan biri veya bir kaçı eğer Müşteri Tarafından kurulmuş ise karaboga Net Group bu konuda oluşabilecek her türlü güvenlik açığı, sistem aksaması, lag vb.. konularda asla sorumluluk kabul etmez. Tüm sorumluluk Müşteriye aittir.

VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI

5. karaboga Net Group tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir..
6. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda karaboga Net Group ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

HİZMET SINIRLAMALARI

7. ÖNEMLİ: MÜŞTERİ'nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. karaboga Net Group siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. karaboga Net Group sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyallerin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.
karaboga Net Group , herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının ilgili yasalara aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun ilgili yasalara aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, karaboga Net Group , sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, karaboga Net Group hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle karaboga Net Group'un hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

SINIRLAMALAR

(a) karaboga Net Group'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

(b) karaboga Net Group'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

(c ) karaboga Net Group'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile karaboga Net Group tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

(d) karaboga Net Group yada başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

(e) karaboga Net Group'un sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

HİZMET BEDELİ

8. MÜŞTERİ, karaboga Net Group'un bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak karaboga Net Group'un ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.

9. Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin imzalandığı tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 3 gün sonra hala yapmamışsa, karaboga Net Group verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir veya tamamen iptal edebilir.

10. karaboga Net Group, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

11. karaboga Net Group, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle hizmeti veremeyecek duruma düşmesi halinde, bu anlaşma çerçevesinde sunulan hizmetler karşılığında aldığı ücretin, hizmet veremeyeceği süreye tekabül eden kısmını MÜŞTERİ'ye iade etmeyi kabul eder.

12. karaboga Net Group, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

13. MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 10 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda karaboga Net Group, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade etmeyi kabul eder.

14. karaboga Net Group'un MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak karaboga Net Group'un herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin MÜŞTERİ karaboga Net Group'un bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

VERİ AKIŞI

15. karaboga Net Group'un bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. karaboga Net Group elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

16. karaboga Net Group, ayrıca bir ücret talep etmediği özelliklerde (Webmail, İstatistik, sponsorluk vb.) gerekli görmesi halinde MÜŞTERİ'ye haber vermeden değişiklik yapabilir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

17. Sözleşme, internet üzerinden MÜŞTERİ'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ

18. karaboga Net Group'un , bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda karaboga Net Group, anlaşmanın yeni şeklini, www.deneyim.net adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 5 gün sonra MÜŞTERİ, karaboga Net Group'un sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve yeni anlaşma devreye girer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, karaboga Net Group anlaşmayı sona erdirme hakkına sahiptir.

19. Kartal Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

20. İşbu anlaşma 20 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

 

 

 
 

  Turk Host - Türkiye Hoster  

MediaOn karaboga Net Group turkish hosting company

© 1999 - 2020 karaboga Net Group International. Xen”™ is a trademark of XenSource, Inc. in the United States and other countries.